1. Registreren

Registreren bij Register BKA

Aanmelden bij het Register BKA

Je kunt je inschrijven als:

  • Register Beroepskeuzeadviseur / Loopbaanbegeleider (BKA)
  • Aspirant
  • Student
  • Bureau voor studie- en beroepskeuze en loopbaanvragen

Onze voorwaarden zijn:

I Register BKA

1. Afgeronde vooropleiding op HBO/WO-niveau

2. Aantoonbare opgebouwde kennis en vaardigheden in de volgende domeinen:

    a. Gespreksvoering
    b. Psychodiagnostiek
    c. Loopbaanpsychologie/ levenslooppsychologie
    d. Onderwijs, beroepen en arbeidsmarkt

Je kunt hiervoor een overzicht uploaden waarin je dit aannemelijk maakt. Het Bestuur beoordeelt of dit voldoende is of dat er een eventuele aanvulling nodig is.

NB. Het certificaat van de HvA leergang "Psychologie van de Studiekiezer" inclusief de module Psychodiagnostische Instrumenten is geldig voor bovenstaande domeinen a t/m d.

3. Minimaal 1 jaar werkervaring (eventueel ook relevante stages) aangaande studie-, beroepskeuze- en/of loopbaanvragen. Dit kun je aantonen met een werkgeversverklaring of kopie Kamer van Koophandel inschrijving.

4. Minimaal 3 casussen aanleveren waarbij psychodiagnostiek is gebruikt op het vlak van capaciteiten, interesses en persoonlijkheid. Om te laten zien dat er inzicht is in de samenhang dienen, bij voorkeur, alle drie aspecten per casus behandeld te worden. Er is een format beschikbaar om de casusbeschrijvingen aan te leveren: Formulier casebeschrijving

5. Minimaal 1 rapportage aanleveren, gericht aan een klant of aan een opdrachtgever

NB1 Elke 5 jaar dien je je te herregisteren, zie pagina Verlengen.
NB2 Al ingeschreven als aspirant en nu definitief als geregistreerde aanmelden? Vul ook dan je gegevens hiernaast in als Register BKA.

Vul hiernaast jouw gegevens in!

II Aspirant Register BKA

Je hebt een opleiding op HBO/WO-niveau afgerond en kunt gedeeltelijk voldoen aan de voorwaarden genoemd onder 2 en 3 (aantoonbare kennis en vaardigheden en minimaal één jaar werkervaring)

Als aspirant heb je 5 jaar de tijd om je deficiënties weg te werken door middel van aanvullende opleidingen / werkervaring. Kijk voor suggesties naar onze pagina Verlengen.

Voor afgestudeerden van de opleiding Toegepaste Psychologie en HRM zijn in het eerste jaar van afstuderen de inschrijfkosten en de jaarlijkse bijdrage gratis.

Vul hiernaast jouw gegevens in!

III Student Register BKA

Studeer je nog aan een HBO HRM of Toegepaste Psychologie of ben je bezig met een Universitaire studie Psychologie A&O, dan kun je je inschrijven als student. Met een studenteninschrijving word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in ons werkveld en kun je deelnemen aan onze activiteiten. Je inschrijving bij het Register BKA staat borg voor een goede voorbereiding op je carrière en ondersteuning bij je studie.

Het bestuur van het Register BKA is graag in gesprek met aankomende professionals, hecht veel waarde aan hun mening, wensen en input. Wij leveren graag een constructieve bijdrage aan jouw beroepsontwikkeling.

De inschrijving is gratis zolang je studeert.

Vul hiernaast jouw gegevens in!

IV Bureau

Bureaus voor studie-, beroepskeuze en loopbaanvragen kunnen inschrijven wanneer er minimaal een Register BKA werkzaam is. Het bureau en de werkzame ingeschreven adviseur(s) worden vermeld op onze website.

Vul hiernaast uw gegevens in!

Tarieven

Eenmalig inschrijfgeld € 35,-
Jaarlijkse bijdrage voor ingeschrevenen € 50,-
Verlengingsbijdrage € 35,-
Gepensioneerden € 25,-
Studenten Gratis
Jaarlijkse bijdrage bureaus
€125,-


Akkoordverklaring

Met de inschrijving als Register BKA, aspirant Register BKA en/of bureau aanvaard je en onderteken je digitaal de:

 

 

Aanmelding

Maak een keuze uit onderstaande mogelijkheden. Velden met een * zijn verplicht.

Ik meld mij aan als:

Register BKA
Aspirant Register BKA
Student Register BKA
Bureau


Bent u al aspirant Register BKA en wilt u zich als volwaardig Register BKA inschrijven? Vink dan Register BKA aan.

Middels een wachtwoord krijgt u toegang tot een afgeschermd deel van de website.
Indien u al als aspirant Register BKA bent ingeschreven, vul hieronder uw registratienummer in:
  Ik onderschrijf de kwaliteitsstandaard, de klachtrechtprocedure en de gedragscode en ga hiermee akkoord.