1. Registreren

Registreren bij Register BKA

Aanmelden bij het Register BKA

U kunt zich inschrijven als Register BKA of als aspirant Register BKA. Ook is het mogelijk om een bureau voor studie- en beroepskeuze en loopbaanvragen aan te melden bij het Register BKA. Om ingeschreven te kunnen worden bij het Register dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

I Register BKA

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. Afgeronde vooropleiding op HBO/WO-niveau

2. Aantoonbare opgebouwde kennis en vaardigheden in de volgende domeinen:
    a. Gesprekvoering
    b. Psychodiagnostiek
    c. Loopbaanpsychologie/ levenslooppsychologie
    d. Onderwijs, beroepen en arbeidsmarkt
U kunt hiertoe een overzicht uploaden waarin u dit aannemelijk maakt. Het is ter beoordeling van het bestuur van de stichting Register BKA of het voldoende is aangetoond of dat aanvulling nodig is.
NB. Het certificaat van de HvA leergang "Psychologie van de Studiekiezer" inclusief de module Psychodiagnostische Instrumenten is geldig voor bovenstaande domeinen a t/m d.

3. Minimaal 1 jaar werkervaring (eventueel ook relevante stages) aangaande studie-, beroepskeuze- en/of loopbaanvragen. Dit kunt u aantonen middels een verklaring van werkgever(-s) of d.m.v. kopie KvK inschrijving.

4. Minimaal 3 casussen aanleveren waarbij psychodiagnostiek is gebruikt op het vlak van capaciteiten, interesses en persoonlijkheid. Om te laten zien dat er inzicht is in de samenhang dienen alle drie aspecten per casus behandeld te worden. Er is een format beschikbaar om de casusbeschrijvingen aan te leveren:  Formulier casebeschrijving

NB1 Elke 5 jaar dient u zich te herregisteren, zie Permanente Educatie Systematiek.
NB2 Bent u al ingeschreven als aspirant en wilt u zich nu definitief als geregistreerde aanmelden, vul dan hiernaast uw gegevens in.
 

II Aspirant Register BKA

Heeft u een opleiding op HBO/WO-niveau afgerond en kunt u gedeeltelijk voldoen aan de voorwaarden genoemd onder 2 en 3, dan bestaat de mogelijkheid om toe te treden als aspirant Register BKA.   
Als aspirant heeft u 5 jaar de tijd om de deficiënties weg te werken door middel van aanvullende opleidingen / werkervaring.

Voor afgestudeerden van de opleiding Toegepaste Psychologie zijn in het eerste jaar van afstuderen de inschrijving en de jaarlijkse bijdrage gratis.
Zie voor suggesties op het vlak van kennis en ervaring: Permanente Educatie systematiek.

Vul hiernaast uw gegevens in!
 

III Bureau

Bureaus voor studie-, beroepskeuze en loopbaanvragen kunnen zich aanmelden voor opname op de website van het Register BKA. Voorwaarde is dat er minimaal 1 Register BKA werkzaam is.

Vul hiernaast uw gegevens in!
 

Tarieven

Eenmalig inschrijfgeld € 35,-
Jaarlijkse bijdrage voor ingeschreven € 40,-
Verlengingsbijdrage € 35,-
Jaarlijkse bijdrage bureaus € 100,-

 

Akkoordverklaring

Met de inschrijving als Register BKA, aspirant Register BKA en/of bureau aanvaardt u en ondertekent u digitaal de:

 

 

Aanmelding

Maak een keuze uit onderstaande mogelijkheden *
Ik meld mij aan als:

Aspirant Register BKA
Register BKA
Bureau


* Bent u al aspirant Register BKA en wilt u zich als volwaardig Register BKA inschrijven? Vink dan Register BKA aan.

* u krijgt toegang tot een afgeschermd deel van de website middels een wachtwoord
Indien u al als aspirant Register BKA bent ingeschreven, vul hieronder uw registratienummer in:
  Ik onderschrijf de kwaliteitsstandaard, de klachtrechtprocedure en de gedragscode en ga hiermee akkoord.